domingo, 24 de febrero de 2008

Definicions

GPS : Global position sistem. És l'eina que s'utilitza per determinar la ubicació mitjançant les coordenades, cada GPS rep informació a través de 3 dels 24 satèl·lits segons la ubicació geogràfica on siguem.
Aquesta informació serà la latitud, la longitud i l'altura

Track : Conjunt de punts ordenats per temps on cada un conté la informació sobre les coordenades de posició, hora, data i altura.
D'aquesta manera, representen una línia de color en el mapa que sera el trajecte
que fem o que farem.
Normalment tenen el format .trk, .plt o .gpx. Cada marca de GPS te varies opcions per cargar el track, lo que seria pasar-lo del PC al GPS aqui jo, ja no hi entro

Waipoint : Punt definit per una situació geogràfica, coordenades de latitud i longitud i la majoria
de vegades per altura. És una mena de "xinxeta" per marcar-nos algun punt d'interès.

Mapa : De manera general direm que son els dibuixos aproximats que representen la superficie de la terra, d'una area concreta i sobre una superficie plana.
Diem aproximats perque representen la terra "rodona" en una superficie plana, es aqui on entren els datum. Un datum es l'equació utilitzada per convertir lo rodo a pla! N'existeixen varis : WGS84(el mes utilitzat), European79 ...
Els mapes tindran una temàtica concreta, pot ser un mapa politic, geológic, hidrogràfic, forestal...
El concepte mapa s'utilitza en escales petites, menors a 1/200.000 exemples: 1/250.000 1/500.000 1/1'000.000. Si fosin escales mes grans en diriem planols.

Latitud & Longitut : La latitut és la linea imaginaria que tracem per l'equador, la que tallaria la terra d'esquerre a dreta, es representa com a eix "Y" de 0º a 90º.
La longitut és la lina imaginaria que tracem de nord a sud, la que tallaria els pols (nord & sud) per la mitat, i divideix la circumferencia de la terra en 24 hores, es representa com a eix "X" de 0º a 180º.

No hay comentarios: